Denostupně a jejich důležitost v energetickém managementu

Co jsou denostupně? Denostupně jsou zjednodušenou formou historických dat o počasí. I přes jejich důležitost pro monitorování a modelování vztahu mezi venkovní teplotou a spotřebou energie, jsou všeobecně špatně pochopený a využívány. Venkovní klima ovlivňuje až 70% změny spotřeby energie v budovách. Jinými slovy, většina fluktuace ve spotřebě energie, kterou denně zaznamenáme je způsobena změnami venkovní teploty. Denostupně jednoduše udávají, kolik energie je třeba vydat na topení nebo chlazení v konkrétním časovém období v konkrétní lokalitě.

Slovník Facility manažera

Facility Management Součástí facility managementu je zejména údržba technologických zařízení, servis, revize a monitoring budov. Cílem je vytvořit v budově harmonické prostředí bez poruch, k čemuž dopomáhá například i Aplikace Facility. SCADA SCADA je zkratka pro “Supervisory Control And Data Acquisition”, tedy “dispečerské řízení a sběr dat”. Obvykle se toto označení používá pro software, který centrálně monitoruje průmyslová zařízení a umožňuje jejich ovládání. HMI HMI (neboli Human Machine Interface) je rozhraní, přes které je umožněno odborníkům ovládat technologie.

Umělá inteligence: Budoucnost Facility managementu

V současné době nabírá umělá inteligence na důležitosti, přestože je tento pojem známý už od roku 1956. Během dvou posledních desetiletí přitáhla pozornost mnoha investorů a největších leaderů v průmyslu. Přestože praktické využití umělé inteligence ve facility managementu je teprve v plenkách, budoucnost se zdá být otevřená a možnosti obrovské. Dle expertů by facility management mohl být oblastí, kde se umělá inteligence bude využívat nejvíce, protože v sobě zahrnuje spoustu opakujících se a časově náročných úkonů.

Správa zařízení po pandemii Covid-19

Úvod Přestože pandemie Koronaviru v roce 2020 už pomalu ustupuje, nikdo neví, zda nebo kdy nás další pandemie donutí znovu zavřít naše firmy a drasticky změnit náš každodenní život. Mnoho správců zařízení si je této hrozby vědomo a přijímá nezbytná opatření, aby byli v budoucnu na podobnou situaci lépe připraveni. Tento článek zvýrazní některé z osvědčených postupů, které můžete implementovat ihned, aby bylo vaše zařizení odolnější vůči pandemii. Home office Pro některé profese není nutné fyzicky chodit do kanceláře každý den, aby vykonávali svou práci.

Internet věcí (IoT) ve správě zařízení

Co je to „Internet věcí“ (IoT)? Pojmem „Internet věcí“ je nazýván systém zařízení, kterým je přidělen jedinečný identifikator, schopných připojení k internetu. Pokud si říkáte, že se jedná o velmi široký pojem, máte zcela jistě pravdu. V podstatě každé zařízení, které je schopno se připojit k internetu, může být součástí IoT. To znamená, že zde nehovoříme pouze o vašem telefonu, či notebooku, ale také o chytrém termostatu, nebo zařízení sledujícím spotřebu energie.

Udržitelnost budov

V posledních letech se udržitelnost stala velmi populárním tématem. Jedním z důvodů, proč se stala tak popularní je pravděpodobně fakt, že je prospěšná jak pro společnost, tak i pro životní prostředí. Přestože existují jasné důkazy o finančních přínosech, které udržitelnost přináší, vlastníci budov se často obávají vysokých nákladů na její zavedení (zejména u starších budov). Další problém spočívá v tom, že i nové budovy jsou stavěny, aniž by se uvažovalo o jejich budoucí údržbě, což ztěžuje ekologické řízení těchto zařízení.

Snížení spotřeby energie

Jak ušetřit na spotřebě energie? Dle odborných odhadů až 30 % spotřebované energie v komerčních budovách je vyplýtváno. Je tedy nanejvýš logické, že společnosti hledají způsoby, jak snížit energetické ztráty, a tím šetřit náklady. Efektivnější využití energie je jedním z nejjednodušších a nákladově nejefektivnějších způsobů, jak ušetřit. At’ už společnosti sledují energetickou účinnost jako součást programu udržitelnosti, nebo se snaží pouze omezit výdaje na spotřebu energie, mají několik možností, jak zvýšit energetickou úspornost jejich budov.

System řízení budov

Co je system řízení budov? System řízení budov, jinak také systém automatizace budov, je systém instalovaný do budov za účelem sledování a kontroly jejich vybavení, jako jsou bezpečnostní systémy, požární systémy, větrání nebo osvětlení. Jedná se o kombinaci softwaru a hardwaru, který přesně monitoruje a shromažuje data z více zdrojů na jednom místě tak, aby bylo možné spravovat tyto zařízení a optimalizovat energetické výdaje. Tento system je obvykle implementován do větších budov nebo komplexů s větším počtem mechanických a elektrických zařízení.

Evoluce facility managementu

Co se změnilo v Facility Managamentu? Správa zařízení a budov (Facility Management) byla dlouhodobě spojována pouze s úklidovými a bezpečnostními službami. To se však s nástupem nového tisíciletí zásadním způsobem změnílo. Od současného správce zařízení se často rovněž vyžaduje, aby minimalizoval náklady na enrgii a zároveň maximalizoval efektivitu jejího využití. Budovy jsou většía azařízení značně sofistikovanější, a to znamená, že jejich správa často vyžaduje elektronické podpůrné systémy pro kontrolu a ovládání různých částí budovy, jako například ventilaci, nebo topení.

Revize elektrických zařízení

U elektrických zařízení se pravidelné revize určují podle prostředí, ve kterém je elektrické zařízení provozováno. Podmínky pro určení vnějších vlivů předpisu norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Máme dva různé se způsoby, jak lze zkontrolovat elektrické zařízení. V prvním případě se jedná kontrolu elektrického zařízení, kdy se zjišťuje technický stav elektrického zařízení zkouškou, měřením či prohlídkou. V druhém případě se jedná o revizi elektrických zařízení, kdy se prohlídkou, měřením a zkoušením zjistí stav zařízení z hlediska jeho bezpečnosti, následné zpracování revizní zprávy.