Revize elektrických zařízení

U elektrických zařízení se pravidelné revize určují podle prostředí, ve kterém je elektrické zařízení provozováno. Podmínky pro určení vnějších vlivů předpisu norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Máme dva různé se způsoby, jak lze zkontrolovat elektrické zařízení. V prvním případě se jedná kontrolu elektrického zařízení, kdy se zjišťuje technický stav elektrického zařízení zkouškou, měřením či prohlídkou. V druhém případě se jedná o revizi elektrických zařízení, kdy se prohlídkou, měřením a zkoušením zjistí stav zařízení z hlediska jeho bezpečnosti, následné zpracování revizní zprávy.

  Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí:

Druh prostředí (ČSN 33 0300) Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
Základní, normální AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní 5
Venkovní, pod přístřeškem AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace 4
Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým s biologickými škůdci AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 3
S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG2, AG3, BE2, BE3 2
Mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem osob

Umístění elektrického zařízení Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
Zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 5
Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení BA2, BD4 3
Prostory určení ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy osob apod.) BD3, BD4 2
Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 CA2 2
Pojízdné převozné prostředky - 1
Prozatimní zařízení staveniště - 0,5

 

Mohlo by Vás také zajímat: