Městské a obecní nemovitosti

V době rozmachu Smart cities, kdy se každé město snaží co nejvíce zjednodušit a elektronizovat své fungování, je on-line správa nemovitostí velkým krokem dopředu. Městské úřady a magistráty se často starají o desítky, stovky až tisíce nemovitostí, což představuje nejenom ohromnou administrativní a finanční zátěž, ale zároveň je téměř nemožné nevyvarovat se nějakému pochybení ve správě budov a nemovitostí.

Řešením je chytrá správa nemovitostí – Enectiva Facility Management. Naše řešení umožňuje správcům městských budov mít snadný přehled nad všemi budovami, jejich vybavením a nad povinnostmi s nimi spojenými. Výsledkem je to, že se celá správa budov a jejich zařízení přesune na jedno místo, ve kterém budou všechny potřebné informace, dokumenty, povinnosti a kontakty snadno dohledatelné každým, kdo má potřebné oprávnění (aplikace umožňuje několik druhů oprávnění).

Hlavní přínosy pro provozovatele veřejných budov

Generic placeholder image

Aplikace hlídá povinnosti spojené s údržbou budovy (pravidelné revize, audity, opravy) a upozorňuje správce před jejich uplynutím 

Generic placeholder image

Do aplikace je možné nahrát jakýkoli dokument (fotografie měřidla, zpráva o revizi, územní plán    atp.), tudíž slouží jako online úložiště dokumentů, které si můžete zpětně stáhnout do jakéhokoli zařízení

Generic placeholder image

Aplikace funguje jako komplexní registr veškerého vybavení budovy (kotle, světla, měřidla atp.)  a jako adresář s kontakty na správcovské firmy či na jednotlivé osoby

Děláme pořádek ve správě budov a jejich vybavení 

Enectiva Facility Management je utvořena tak, aby co nejvíce usnadnila práci správcům budov. Uživatelské rozhraní je tedy navrženo tak, aby bylo co nejjednodušší a rychle pochopitelné pro nové zaměstnance – přesvědčte se sami, vyzkoušejte demo. Licenční poplatky jsou nastavené tak, aby téměř nezatěžovaly rozpočet.

Pokud Vás Enectiva Facility Management zaujala, vyzkoušejte také aplikaci Enectiva - srozumitelný energetický management.


Průmyslové objekty

Úspěšné řízení průmyslového areálu jde ruku v ruce s kvalitní správou objektů a budov v samotném areálu. Zvláště v případě průmyslového odvětví, tyto objekty často obsahují desítky až stovky různých přístrojů, což může následně komplikovat jejich správnou údržbu a celkový přehled nad stavem budov a jejich vybavení. Navíc v průmyslovém odvětví je podstatnější než v jakémkoli jiném, aby přístroje byly v dobré kondici a nezkomplikovaly chod výroby.

Řešením je on-line chytrá správa nemovitostí a jejich vybavení Enectiva Facility Management. Naše řešení centralizuje správu budov a jejího zařízení na jedno místo, kde jsou snadno dohledatelné veškerá zařízení, dokumenty, povinnosti a kontakty, čímž aplikace šetří čas správcům budovy, a tudíž i peníze provozovatele. Zároveň umožňuje správcům mít 100% přehled nad celým areálem, díky čemuž se mohou vyvarovat zbytečným chybám.

Hlavní přínosy pro správce průmyslových objektů

Generic placeholder image

Díky digitalizaci správy nemovitostí a přesunutí všech potřebných informací na jedno místo odstraňuje aplikace podstatnou část administrativní zátěže spojené s údržbou budov, čímž šetří čas zaměstnanců a peníze zaměstnavatele. 

Generic placeholder image

Aplikace hlídá povinnosti spojené s údržbou budovy (pravidelné revize, audity, opravy) a upozorňuje správce před jejich uplynutím.

Generic placeholder image

Aplikace funguje jako centrální úložiště - ať už dokumentů (můžete do ní nahrát fotografie, revize, faktury, územní plány...), které si můžete zpětně stáhnout do jakéhokoli zařízení, tak i slouží jako adresář s kontakty na správcovské firmy či na jednotlivé osoby, ale obsahuje i seznam všech budov, jejich vybavení a jejich vlastnosti (rok výroby, číslo šarže, atp. - záleží na Vás, kolik informací do aplikace nahrajete).

Modernizujte svou firmu a šetřete zbytečné výdaje 

Enectiva Facility je navržena tak, aby se v ní vyznal i úplný laik, přičemž naučit se ji používat zabere pár minut. Správci budov se tak mohou naplno věnovat své práci, bez toho, aniž by hrozilo, že jim cokoliv unikne. Přesvědčte se sami - vyzkoušjete demo a zjistěte v ceníku, jaké řešení by se nejvíce hodilo Vám.

Pokud Vás Enectiva Facility Management zaujala, vyzkoušejte také aplikaci Enectiva - srozumitelný energetický management.

 

Komerční a administrativní objekty

Ve velkých komplexech poskytujících kancelářské či obchodní prostory je správa budovy a jejího vybavení podstatnou součástí celkové administrativy. Znamená to mít přehled o veškerém technickém vybavení celého komplexu, vědět, kdy jaké zařízení potřebuje revizi (či jinou proceduru) a mít ke každému zařízení potřebnou dokumentaci. To se posléze projeví zvýšenými náklady na zaměstnance obstarávající správu budovy, přičemž z vlastní zkušenosti víme, že čím více lidského faktoru, tím je větší riziko pochybení.

Řešením je on-line správa nemovitostí a jejich vybavení Enectiva Facility Management. Naše řešení umožňuje mít snadně a jednoduše úplný přehled nad celou budovou, nad veškerým zařízením a nad povinnostmi s nimi spojenými. Zároveň aplikace poskytuje několik úrovní přístupu, tudíž si může každý případný nájemník v budově zobrazit zařízení související s jím pronajímanou částí budovy.

Hlavní výhody pro provozovatele administrativních a komerčních komplexů

Generic placeholder image

Máte vždy přehled o nadcházejících povinnostech (revize, opravy atp.) spojených s údržbou budovy, na které Vás aplikace vždy včas upozorní.

Generic placeholder image

Do aplikace je možné nahrát jakýkoli typ dokumentu (fotografie, územní plán, zpráva o revizi), které si můžete zpětně stáhnout do jakéhokoli zařízení - aplikace tedy funguje i jako on-line úložiště dokumentace.

Generic placeholder image

Aplikace plní funkci komplexního registru veškerého technického vybavení budovy (kotle, rozvody...) a zaznamenává i jejich vlastnosti (rok výroby, číslo šarže, atp. - záleží na Vás, jak moc informací do aplikace uložíte).

Děláme správu budov jednodušší

Enectiva Facility Management je navržena tak, aby byla maximálně jednoduchá, a přitom přehledná a efektivní. Naučit se ji ovládat trvá méně než 10 minut (podívejte se na návod na používání). Jejím hlavním účelem je zbavit správce budov nadměrné administrativy a ušetřit provozovatelům zbytečné náklady, to vše za minimální licenční poplatek za aplikaci. Přesvědčte se sami - vyzkoušejte demo.

Pokud Vás Enectiva Facility Management zaujala, vyzkoušejte také aplikaci Enectiva - srozumitelný energetický management.