Jak začít s Facility?

Naše aplikace je uživatelsky velmi přívětivá. K seznámení s jejím používáním Vám bude stačit pouhých 5 – 10 minut.

Hlavní stránka

Na hlavní stránce můžete vlevo vidět strom všech budov a komplexů a objektů, které jsou v aplikaci zaregistrovány. Kliknutím na tmavě vybarvenou šipku sbalíte seznam objektů patřící pod daný komplex a kliknutím na nevybarvenou šipku naopak rozbalíte seznam objektů patřící pod daný komplex.

Uprostřed hlavní stránky se nachází kalendář, ve kterém se zobrazují všechny nadcházející povinnosti pro objekt označený ve stromu objektů a pro objekty pod něj spadající. Zelená tečka následně značí splněnou povinnost a oranžová značí povinnost naplánovanou. Červená povinnost nesplněnou.

Napravo pak můžeme vidět nesplněné povinnosti. Opět je potřeba si dávat pozor, co je zaškrtnuté ve stromu s objekty, neboť se zobrazují nesplněné povinnosti pouze pro zaškrtnutý a pod něj spadající objekty.

provisional

Dále budeme pokračovat s ozubeným kolečkem vpravo nahoře. Když na něj kliknete, rozbalí se Vám seznam - začneme tedy s "Typem zařízení"

provisional

Typ zařízení

Jakékoliv zařízení, které přidáme do aplikace, musí spadat pod určitý typ zařízení. Slouží to ke klasifikaci všech zařízení, lepší orientaci v systému a rychlejší zadávání vstupních informací. V této sekci můžeme vytvářet nové typy zařízení a zároveň vidíme typy již existující.

provisional

Pokud některý z typů zařízení rozklikneme, zobrazí se nám jeho vlastnosti. Vpravo nahoře vidíme výchozí povinnosti k tomuto typu zařízení a jejich pravidelnost, tyto povinnosti se budou automaticky vztahovat i ke všem vytvořeným zařízením tohoto typu. Vpravo dole vidíme seznam zařízení spadající pod tento typ zařízení.

provisional

Typ dokumentu

Dále se přesuneme k "Typu dokumentu" (tuto sekci opět najedeme v "ozubeném kolečku). Princip a účel je zde stejný jako u typu zařízení. Rozdíl tkví např. v tom, že jednotlivé typy dokumentů jsou navíc diferenciované pomocí barvy pro jejich snazší rozlišení. V našem případě to např. znamená, že každý dokument spadající pod typ "Dokumentace k budově" bude označen žlutým štítkem atp.

provisional

Při rozkliknutí nějakého z typu dokumentů vidíme jeho vlastnosti. Doporučujeme si vytvořit typy např. faktura, revize, fotka, dokumentace.

provisional

Kontakty

Nyní se přesuneme ke kontaktům. V této sekci vidíte již vytvořené kontakty.

provisional

Při rozkliknutí kontaktu vidíme informace k němu přiřazené. Pozor, ke kontaktu můžete přidat pouze firmu, kterou jste již zaregistrovali do systému - k tomu se dostaneme v příštím kroku.

provisional

Firmy

Nyní pokračujeme k firmám. U každé firmy můžete vidět její jméno, web, email, adresu a kontakty, které jsou k této firmě přiřazené (viz vytváření kontaktů).

provisional

Při rozkliknutí jména firmy vidíme podrobněji všechny informace s ní spojené.

provisional

Nyní se přesuneme zpět na hlavní navigační panel.

provisional

Dokumenty

V sekci dokumenty se nám zobrazují nahrané dokumenty (opět pozor - zobrazují se dokumenty pouze pro objekt a objekty pod něj spadající, který označený ve stromu objektů). Nahoře vidíte možnosti vyhledávání - buď můžete vyhledat dokument podle jeho jména či podle jeho typu - aplikace zobrazí pouze dokumenty patřící pod typ, který vyberete. Dokument můžete i stáhnout do svého zařízení.

provisional

Na rozdíl od zařízení, dokumenty nemusí nutně spadat pod nějaký typ dokumentu (Revize, Faktura atp.). Nicméně přesto to doporučujeme pro lepší přehled - můžete tak učinit v kolonce "Nálepky".

provisional

Zařízení

Zde se zobrazují všechna zařízení patřící pod objekt (a objekty pod něj spadající), který je označený ve stromu objektů. Zařízením může být cokoli, k čemu chcete vztáhnout dokument či povinnost. Např. kotel, osvětlení, vzduchotechnická jednotka, ale třeba i okno nebo typ zateplení či konstrukce.

provisional

Při vytváření zařízení mu můžete přiřadit různé informace, nicméně ještě před tím se Vás aplikace zeptá, o jaký typ zařízení se jedná. V Entitě určujete, pod jakou budovu zařízení spadá.

provisional

Povinnosti

Nakonec se dostáváme k povinnostem. U kterých je červeně Nesplněno, ta ty znamenají, že povinnost měla být naplánována, ale není. Povinnosti, u kterých je "Naplánováno" znamenají, že povinnost je do budoucna naplánována a ty, u kterých je splněno, tak ty byly již naplánovány a posléze i splněny. Vpravo od každé povinnosti můžete vidět 3 tlačítka na úpravu povinnosti, naplánování/přeplánování a na zaškrtnutí jejího splnění. Přes záložku povinnosti můžete vytvářet i povinnosti, které nespadají pod žádné zařízení. Např. úklid, mytí oken apod. Taková navážete pouze na objekt.

provisional

Při vytváření povinnosti musíte vložit, o jakou budovu se jedná (popř. o jaké zařízení v ní). Můžete si i nastavit automatické upozornění několik dní před vypršením lhůty.

provisional

A závěrem, toto tlačítko slouží pouze jako zkratka pro rychlé přidávání.

provisional