Revize klimatizačních systémů

Revize klimatizačních systému je nutno provádět pravidelně, podobně jako revize výtahů nebo plynových kotlů, důležitým faktem, který ovlivňuje četnost provádění kontrol, je chladící výkon. Na základě chladícího výkonu se klimatizační systémy řadí do dvou kategorií. Do první kategorie řadíme výkon od 12 Kw do 100 Kw a druhá kategorie je tvořena klimatizačními systémy s výkonem nad 100Kw. První kontrola po uvedení do provozu je v rámci první kategorie potřeba po 10 letech a v rámci druhé kategorie po 4 letech.

Provoz, údržba a servis technických zařízení budov

Každá obytná budova v našich klimatických podmínkách je vytápěná, v létě čím dál častěji klimatizovaná, určitě se neobjede bez elektroinstalací a většina vícepodlažních domů je také vybavena výtahy. To vše zahrnuje základní technické zařízení budovy, které vyžaduje pro svůj bezproblémový provoz údržbu a servis. Ze zákona navíc vyplývá všem provozovatelům budov povinnost provádět pravidelné technické prohlídky a revize těchto zařízení a to na základě Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č.

Revize plynových kotlů a ostatních spotřebičů

Provádění revizí a kontrol plynových zařízení, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška č. 85/1978 Sb., vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Jejich provádění je povinné pro každého provozovatele odběrného plynového zařízení (např. plynové kotle, spotřebiče, domovní rozvody). Zapomínat se nesmí ani na plynové rozvody, protože bez pravidelné kontroly časem dochází k vysychání těsnícího materiálu a následným únikům plynu do okolí. Kontrola plynových zařízení: § 3 vyhlášky 85/1978 Sb.

Jak nastavit geolokaci zařízení?

Do Enectiva Facility Managementu jsme přidali možnost geolokace. V praxi to znamená, že jakémukoli zařízení nyní můžete přiřadit GPS či JTSK souřadnice a následně si jej zobrazit na mapě. Jak zařízení nastavit geolokaci? Nejprve je potřeba vytvořit nový Typ zařízení, u kterého nastavíte možnost geolokace a pod který budou zařízení s geolokací spadat. To uděláte následovně: Klikněte na ozubené kolečko vpravo nahoře a vyberte “Typ zařízení”. Vpravo nahoře klikněte na tlačítko “+ Nový typ zařízení”

Online správa dokumentů

Každý správce budovy to zná. Dokumenty ze všech možných poviností se mu hromadí na stole a v lepším případě v archivu. Udržet aktuálnost dokumentů není vůbec jednoduché, stejně tak evidovat jejich výpůjčky a kompletní vrácení. Naštěstí moderní doba přinesla cloudová úložiště a jedním z nich je i naše aplikace, která je určena ke správě dokumentů, jež souvisí s provozem budov. Mezi nejčastěji ukládané dokumenty patří: Průkaz energetické náročnosti budovy Elektro revize, revize výtahů, plynových kotlů Energetický audit Stavební a technická dokumentace Fotografie související s haváriemi a poruchami Faktury od dodavatelů energií Pro snažší orientaci a rychlejší vyhledání dokumentů slouží filtr přes jednotlivé nemovitosti a taktéž použití štítků, které lze lepit na jednotlivé dokumenty.

Kolik ušetříte s aplikací Enectiva Facility Management?

Dle našich zkušeností ztratí průměrný správce budov až 45 minut denně zbytečnou administrativou. Při platovém mediánu správců budov v roce 2019 - 45 000 Kč/měsíc to představuje až 3 750 Kč, které jsou zbytečně utracené každý měsíc za lidské zdroje. Za rok to činí 45 000 Kč, které by mohly být investovány do vybavení nebo i přímo do samotného správce budov jakožto bonus, což se následně odrazí na zkvalitnění jeho/její práce.

Kdo je to Facility Manager?

Facility Manager je osoba zodpovědná za správu budovy, tzn. dohlíží na její správný chod, řeší případné krizové situace a hledá způsoby, jak chod budovy zefektivnit. Zároveň odpovídá za sladění podpůrných procesů (větrání, klimatizace atp.) v pracovním prostředí, čili obstarává, aby se každému v budově žilo co nejpohodlněji a pracovalo co nejefektivněji. Česky by se dal termín přeložit jako “správce budov”, avšak kompetence a povinnosti facility managera jsou širší. Facility Management je multioborová disciplína, proto musí mít člověk vykonávající tuto činnost znalosti z oborů technických, ekonomických, procesních, ale i např.

Co je to Facility Management?

Facility management (česky Správa nemovitostí) je disciplína, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy. Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) definuje Facility Management jakožto “organizační službu, která integruje osoby, místo a pracovní činnosti v rámci vestavěného prostředí za účelem zlepšení kvality života a zvýšení produkce.” Jiná definice zase říká, že facility management “má za cíl integrované řízení všech služeb, které podporují hlavní činnost společnosti“. Jednodušeji řečeno, Facility Management znamená hlavně zajištění správného chodu budovy.

Revize komínů (spalinových cest)

U komínů a kouřovodů se revize neprovádí pravidelně jako u jiných technických zařízení budov, ale pouze ve specifických situacích jako je výměna či instalace nového spotřebiče paliv, změna druhu paliva, po požáru nebo vzniku podezřelých trhlin na tělese apod. Pravidelně se ale provádí kontroly a čištění spalinových cest, a to jako nutné preventivní opatření požáru a ochrana majetku. Kontroly komínů a kouřovodů je možno provádět kdykoliv v ročním období, ideálně však v letních měsících, kdy se netopí.

Revize výtahů

U výtahů se provádí kontroly pravidelně, které se řídí tím, kdy byl výtah uveden do provozu. Dle doby, kdy byl výtah zprovozněn se dále dělí do dvou kategorií, které jsou posány dále. Do první kategorie se řadí výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992 a do druhé kategorie řadíme výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993. Dále je důležité, o jaký druh výtahu se jedná. Máme výtahy určené k přepravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti, pokud je výtah řazen do první kategorie, je třeba kontrola každé 3 měsíce,pokud do druhé kategorie, je kontrola nutná každé 2 měsíce.