Umělá inteligence: Budoucnost Facility managementu

V současné době nabírá umělá inteligence na důležitosti, přestože je tento pojem známý už od roku 1956. Během dvou posledních desetiletí přitáhla pozornost mnoha investorů a největších leaderů v průmyslu. Přestože praktické využití umělé inteligence ve facility managementu je teprve v plenkách, budoucnost se zdá být otevřená a možnosti obrovské.

Dle expertů by facility management mohl být oblastí, kde se umělá inteligence bude využívat nejvíce, protože v sobě zahrnuje spoustu opakujících se a časově náročných úkonů. V tomto článku se proto budeme věnovat tomu, jak vám umělá inteligence může pomoci v oblasti facility managementu.

1. Snižuje spotřebu energií

Výdaje za energie často tvoří většinu výdajů společností. To znamená, že i drobné zvýšení efektivity ve spotřebě energií bude mít obrovský dopad na firemní rozpočet.

Jednou z mnoha výhod umělé inteligence je, že se neustále učí a zlepšuje. Na základě nových informací nebo předchozích chyb vždy vypočítá nejefektivnější řešení pro vaší firmu. Náklady na energie tvoří největší část výdajů na chod a údržbu.

Algoritmus umělé inteligence analyzuje historická data a používá je k předpovídání optimální spotřeby v budoucnu a tím vypočítává prostor pro potenciální úspory. Také je zde možnost importovat do systému data o počasí nebo o obsazenosti, čímž se datová analýza stane ještě přesnější a snížení spotřeby je jednodušší.

2. Umožňuje prediktivní údržbu

Dle Mezinárodní společnosti pro automatizaci, ztráty vzniklé odstávkou strojů činí kolem 650 milionů dolarů za rok.

Hodně firem přechází z reaktivního k proaktivnímu systému údržby, což jim dovoluje snižovat čas odstávek všech svých výrobních prostředků a tím zvyšovat produktivitu a efektivitu. Software týkající se prediktivní údržby společně s umělou inteligencí dokáže snadno analyzovat velké objemy dat a najít v nich tendence, které vedou ke snížení produktivity či poukázat na potřebu drobné opravy ještě před tím, než dojde k úplné poruše zařízení.

3. Zvyšuje bezpečnost budovy

Umělá inteligence pomáhá organizacím nejen snižovat výdaje na energie, ale také jim zajišťuje vyšší bezpečnost.

V rámci kybernetické bezpečnosti, umělá inteligence umí nacházet hrozby a označovat online chování jako “dobré” či “špatné”. Identifikuje a označí tedy potenciální rizika a navrhne řešení, jak se vyhnout problému. V oblasti fyzické bezpečnosti, může být umělá inteligence použita k posílení stávajících bezpečnostních systémů. Pokročilá umělá inteligence umí rozeznat možná nebezpečí, upozornit hlídače, monitorovat prostory kanceláří a mnohem víc.

4. Chytrý reporting a analýza

Aby byl facility management úspěšný, musí se opírat o komplexní softwarové řešení. Díky facility datům a jejich analýze mohou manažeři dělat rozhodnutí založená na datech, plánovat strategii z dlouhodobého hlediska a zároveň se držet rozpočtu.

V minulosti byla facility data tříděná manuálně a rozhodnutí byla spíše přijímána na základě intuice nebo zkušeností. Umělá inteligence umí zautomatizovat tyto procesy a tím generovat rychleji a spolehlivěji přehledy založené na historických datech. To umožní i méně zkušeným manažerům dělat rozumná rozhodnutí založená na datech.

5. Předpovídá nutnost úklidu

Uklízecí tým většinou uklízí pravidelně všechny využívané prostory. Tento model je vhodný pro velmi rušné prostory, které jsou využívané v podstatě non-stop. Ale téměř každá průměrná budova má prostory, která jsou využívaná více než ostatní. Umělá inteligence umí zajistit to, aby určité prostory byly čištěny pouze, když je to potřeba dle dat ze senzorů měřících využití během dne. Umělá inteligence také optimalizuje údržbu a úklid tím, že automaticky objednává zásoby a potřebný materiál, když začne docházet.

Myšlenka na konec

Ve facility managementu chybí talentovaný lidský kapitál. Průměrný zaměstnanec ve facility managementu spadá do věkové kategorie 50+ let. Mladí zaměstnanci jsou často přitahováni prací s moderní technologií a to je přesně to, čím umělá inteligence je. Ve facility managementu dokáže umělá inteligence odstranit některé administrativní úkony a tím vytvořit z facility managementu atraktivní obor pro mladé lidi.

Jestli chcete implementovat umělou inteligenci ve vaší firmě, kontaktujte nás na info@enerfis.cz.

Mohlo by Vás také zajímat: