Slovník Facility manažera

Facility Management

Součástí facility managementu je zejména údržba technologických zařízení, servis, revize a monitoring budov. Cílem je vytvořit v budově harmonické prostředí bez poruch, k čemuž dopomáhá například i Aplikace Facility.

SCADA

SCADA je zkratka pro “Supervisory Control And Data Acquisition”, tedy “dispečerské řízení a sběr dat”. Obvykle se toto označení používá pro software, který centrálně monitoruje průmyslová zařízení a umožňuje jejich ovládání.

HMI

HMI (neboli Human Machine Interface) je rozhraní, přes které je umožněno odborníkům ovládat technologie. HMI je podmnožinou SCADA.

HVAC

Z angličtiny Heating, Ventilating, Air-Conditioning, tato zkratka označuje systémy topení, větrání a klimatizace v budovách.

KNX

Je standard pro automatizaci budov, který popisuje, jak mezi sebou jednotlivá zařízení komunikují.

MaR: Systémy měření a regulace

Primárním úkolem systémů měření a regulace (MaR) je řízení HVAC či technologických procesů. Pod těmito systémy si můžeme představit soubor čidel nebo řídících jednotek.

Technická správa budov

Technická správa v sobě zahrnuje provoz a údržbu veškerého technického zařízení budov, tento termín je tedy podmnožinou správy budov potažmo facility managementu.

Internet věcí (IoT)

Pojmem „internet věcí“ je nazýván systém zařízení, kterým je přidělen jedinečný identifikátor, schopných připojení k internetu. Do této kategorie spadají hlavně tři typy zařízení.

  • zařízení sbírající informace
  • zařízení přijímající informace, a následně podle nich jednající
  • zařízení, která dokáží obojí

Prediktivní údržba

Prediktivní údržba je způsobem proaktivní údržby. Údržba je prováděna na základě reálného stavu zařízení. Na rozdíl od údržby preventivní, při které je údržba prováděna většinou v pravidelných intervalech. Díky prediktivní údržbě je možné dosáhnout značných časových a finančních úspor.

API

API neboli Application Programming Interface zajišťuje automatické odesílání dat do aplikace a umožňuje tak odečítat měřidla odkudkoli. Měrné veličiny jsou odesílány pomocí HTTP protokolu v jasně dané formě uvedené v dokumentaci API.

Informační model budovy (BIM)

Building Information Modeling je proces vytváření a správy dat o budově. Jedná se v podstatě o digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako databáze objektu pro jeho zrealizování a během jeho provozu.

Informační systém pro řízení údržby (CMMS)

Známý také jako počítačový informační systém pro správu údržby je software, který udržuje databázi informací o operacích údržby organizace. Tyto data a informace umožňují pracovníkům údržby efektivněji vykonávat práci.

Facility application

Aplikace Facility Enectiva se komplexně postará o správu všech vašich nemovitostí. Slouží jako centrální sklad pro všechny elektronické dokumenty, informace o technologiích, servisních kontaktech. Hlavní předností je automatické hlídání všech povinností.

Smart metering

Smart metering je označení pro technologii měření spotřeby energie za pomocí čidel (tzv. Smart metery). Smart meter je zařízení, které automaticky zaznamenává spotřebu energie a odesílá data do systému za účelem monitoringu a analýzy.

ISO 50001

International Organization for Standardization (ISO) vydala v roce 2011 nový standard ISO 50001. Jenda z podmínek získaní tohoto certifikátu je zavedení systému energetického managementu. Tento standard poskytuje metodiku založenou na struktuře požadavků vedoucích ke snižování energetické náročnosti organizace a neustálému zvyšování její energetické účinnosti.

Pokud se chcete dozvědět více o facility managementu, nebo některých jeho aspektech, neváhejte nás kontaktovat na jakub.zogata**@enerfis.cz**.

Mohlo by Vás také zajímat: