Internet věcí (IoT) ve správě zařízení

Co je to „Internet věcí“ (IoT)?

Pojmem „Internet věcí“ je nazýván systém zařízení, kterým je přidělen jedinečný identifikator, schopných připojení k internetu. Pokud si říkáte, že se jedná o velmi široký pojem, máte zcela jistě pravdu. V podstatě každé zařízení, které je schopno se připojit k internetu, může být součástí IoT. To znamená, že zde nehovoříme pouze o vašem telefonu, či notebooku, ale také o chytrém termostatu, nebo zařízení sledujícím spotřebu energie.

V podstatě můžeme tuto velkou skupinu různých zařízení rozdělit do 3 podkategorií:

  • zařízení sbírající informace
  • zařízení přijímající informace, a následně podle nich jednající
  • zařízení, která dokáží obojí

Jak může FM sektor těžit z IoT?

Zcela zásadní výhodou, kterou IoT poskytuje, je skutečnost, že umožňuje jeho uživateli přístup k přesnějším, měřeným snímači, datům v reálném čase. Mohou to být snímače pohybu, kvality vzduchu, vlhkosti vzduchu, teploty nebo jakýkoli jiný snímač, na který si momentálně vzpomenete.

Veškeré tyto snímače shromažďují potřebné informace, a umožňují uživateli provádět inteligentnější rozhodnutí,která jsou založená na získaných, reálných datech.

Některé komplexnější zařízení mohou dokonce řídit různé systémy v budově na základě těchto získaných dat.

Představte si, že máte schůzku v konferenční místnosti, a někteří spolupracovníci Vám evidentně nevěnují dostatečnou pozornost. Možná to není proto, že je meeting nezajímá. Důvodem může být příliš vysoká koncentrace CO2 v místnosti, a nově instalované senzory CO2 připojené k systému klimatizace, mohou tomuto problému v budoucnu účinně předejít.

V praxi bychom ale mohli najít celou řadu dalších způsobů, jak může IoT zajistit vysoký pracovní komfort vašich zaměstnanců, a současnětím automaticky zvýšit jejich produktivitu.

Příklady úspor díky IoT

Díky IoT můžete na svých zařízeních provádět diagnostiku v reálném čase, což výrazně napomáhá při rychlejší detekci problémů. Včasná detekce poruch je zcela zásadní při snaze o snižování nákladů na údržbu zařízení a předcházení případným nežádoucím prostojům.

Tato zařízení mohou rovněž provádět prediktivní analýzu,a mohou vás včas upozorňovat na vysokou pravděpodobnost selhání zařízení, například na základě vibrací.

Online software pro správu zařízení vás včas upozorní na blížící se audity. Umožní vám ukládat veškerá potřebná data online, a tím účinně napomůže zásadně snížit spotřebu kancelářského papíru.

Ale zřejmě nejvýznamnějším výdajem, který můžete pomocí zařízení IoT účinně ovlivňovat, je spotřeba energie. Instalací systému řízení energie budete moci v reálném čase sledovat její spotřebu, a tím včasně identifikovat případné její nežádoucí úniky, nebo neopodstatněně se zvyšující spotřebu.

Mohlo by Vás také zajímat: