Snížení spotřeby energie

Jak ušetřit na spotřebě energie?

Dle odborných odhadů až 30 % spotřebované energie v komerčních budovách je vyplýtváno. Je tedy nanejvýš logické, že společnosti hledají způsoby, jak snížit energetické ztráty, a tím šetřit náklady. Efektivnější využití energie je jedním z nejjednodušších a nákladově nejefektivnějších způsobů, jak ušetřit.

At’ už společnosti sledují energetickou účinnost jako součást programu udržitelnosti, nebo se snaží pouze omezit výdaje na spotřebu energie, mají několik možností, jak zvýšit energetickou úspornost jejich budov.

System správy zařízení

Mnoho společností nepřikládá údržbě zařízení dostatečnou váhu. Ignorování údržby zařízení po delší dobu však může vést ke snížení jejich účinnosti. Naopak jeho pravidelné kontroly pomáhají včas identifikovat netěsnosti,nebo nezbytné opravy a nutnosti výměn.

A právě za tímto účelem lze systémy správy budov použít ke sběru a sledování údajů, které poskytují informace o výkonu zařízení a mohou dále pomoci ke zlepšení využitelnosti spotřebovávané energie.

Osvětlení a systémy HVAC

Energetické plýtvání lze také výrazně snížit zlepšením účinnosti systémů osvětlení, vytápění, ventilace a klimatizace.

Nezaleží na tom, jaký typ osvetlení je používán. Kdykoli je bezdůvodně svíceno v prázdných místnostech, nebo místnostech s přirozeným světlem, dochází k plýtvání energií. Nejjednodušším řešením výše uvedeného problému je použití senzorů pohybu. Světla se rozsvěcují jen tehdy, když je v místnosti detekován pohyb. Dalším způsobem je použití časovačů.

Totéž lze u systému HVAC učinit instalací programovatelných termostatů. Tyto termostaty umožňují správci zařízení nastavit různé teploty, a to například v závislosti na denní době.

Snížení spotřeby energie díky automatizaci budov

Online systémy automatizace budov mají výhodu dálkového ovládání. Centralizace všech systemů budovy do jedné platformy umožňuje větší kontrolu nad jednotlivými systémy, které mají dopad na celkovou energetickou účinnost budovy.

Správci zařízení umožňují monitorovat systémy vzdáleně, nebo on-line dostávat oznámení na základě předem nastavených parametrů. To správci dovoluje řešit problémy výrazně efektivněji a tím snížit náklady na opravy, nebo zabránit případným nežádoucím prostojům zařízení.

Mohlo by Vás také zajímat: