Evoluce facility managementu

Co se změnilo v Facility Managamentu?

Správa zařízení a budov (Facility Management) byla dlouhodobě spojována pouze s úklidovými a bezpečnostními službami. To se však s nástupem nového tisíciletí zásadním způsobem změnílo. Od současného správce zařízení se často rovněž vyžaduje, aby minimalizoval náklady na enrgii a zároveň maximalizoval efektivitu jejího využití.

Budovy jsou většía azařízení značně sofistikovanější, a to znamená, že jejich správa často vyžaduje elektronické podpůrné systémy pro kontrolu a ovládání různých částí budovy, jako například ventilaci, nebo topení.

Vyšší počet vládních nařízení, které byly přijaty zejména v 21. století, kladou na správu objektů další a další požadavky. Elektronické podpůrné systémy jsou v tomto ohledu pro uživatele velmi užitečné a mohou jim výrazně usnadnit jejich práci.

Na rozdíl od správce budovy ve 20. století, dnešní správce se často stará o větší portfolio budov.

Budoucnost facility služeb

Budoucnost tohoto odvětví se jednoznačně nachází v automatizaci a robotizaci. Jedná se o systémy, které mají usnadnit a zlevnit chod a údržbu zařízení. Díky těmto službám má uživatel přístup k informacím ohledně spotřeby energii v budově na jedné platformě. V příštích několika letech najdou tyto nové technologie obrovské využití v odvětví správy zařízení a budov.

Mnoho společností si uvědomuje problém, který představuje globalní oteplování, a proto lze očekávat tlak a snahu na snížení spotřeby energie a uhlikové stopy na minimum.

Rozhodování založené na datech usnaduje manažerům dělat lepší a rychlejší rozhodnutí, a tím optimalizovat spotřebu energie.

FM systémy jsou v dnešní době intuitivnější, a vždy je lze přizpůsobit individuálním potřebám zákazníka. Zákazníci si tak mohou vybrat pouze ta data, které jsou pro ně důležité a soustředit se na ně.

Umělé inteligenci je předpovídán neustále rostoucí význam v oboru FM. V budoucnu bude možno jí využít například při monitorování spotřeby energie, plánování prostor, či hledání opakujících se trendů v tocích sledovaných dat. Podle nich je možno u zařízení z vysokou pravděpodobností určit nadcházejícíc poruchu a pod.

Outsourcing správy majetku

Vzhledem k náročnosti tohoto oboru se stále více firem rozhoduje pro využívání služeb externích specializovaných firem. To jim umožňuje soustředit se na své vlastní cíle, jako například poskytování vlastních služeb, nebo produkci vlastních výrobků.

Do roku 2025 bude mít globální outsourcovaný trh v FM hodnotu 1 bilion dolarů. Je to jeden z nejrychleji rostoucích trhů.

Dalším důvodem, proč firmy volí toto řešení, je skutečnost, že specialisté jsou často schopni snížit náklady na správu a údržbu zařízení.

Enectiva

Naš online nástroj pro správu zařízení Enectiva vám umožní jednoduché sledování veškerých potřebných dat. Je snadno přístupný kdykoli a odkudkoli s připojením k internetu. Enectiva vám umožní efektivně spravovat svá aktiva a ukládat všechna jeji data. Můžete si nastavit automatické upozornění například pro případ neobvyklé spotřeby energií, nutnosti realizace údržby, nebo termínu revize. Enectiva vám pomůže s rychlejším a efektivnějším rozhodováním ve věci správy vašeho zařízení.

Mohlo by Vás také zajímat: